Autor Tema: Balistika  (Pročitano 26748 puta)

leptir

 • Sniper Team Member
 • ***
 • Poruke: 259
Balistika
« poslato: Decembar 03, 2008, 04:52:25 posle podne »
Mali osvrt  :shock:

1. Delovi Puščanog Punjenja
Koncepet uokvirene ili fiksirane municije spada u relativno novi razvoj. Savremena puščana
municija previ se od četiri glavna sastavna dela:
a. Čaura: Čaura za municiju danas je jedan od osnovnih delova municije. Napravljena je
od ojačanog metala (obično mesinga) i može se koristiti za ponovna punjenja. Većina
municije se masovno proizvodi sa umerenom tolerancijom. Konkurentna ili municija
odgovarajućeg stepena proizvodi se sa veoma bliskom tolerancijom.
b. Barutno punjenje: Bez obzira na vrstu vatrenog oružja, mora se koristiti neka vrsta
pokretača za ispaljivanje projektila na željenu metu. Moderni puščani okviri sadrže
preciznu količinu bezdimnog barutnog punjenja.
c. Kapisla: Kapisla se koristi za paljenje glavnog barutnog punjenja. Sastoji se od male
mesingane komore sa eksplozivnom materijom. Kada udarna igla pogodi tu komoru,
eksplozivna materija se zapali i pokreće glavno barutno punjenje.
d. Metak: Savremeni puščani metak sastoji se od olovnog jezgra omotanog bakarnom
košuljicom. Osnova metka je zašiljenog oblika što smanjuje vazdušno trenje i povećava
stabilnost.
Kalibar 7.62 mm
Metak 10.8 g (168 zrno) Šuplji Zašiljeni
Početna brzina 792.5 metara u s (2600 stopa u s)
2. Faktori Interne Balistike
Interna balistika se bavi proučavanjem serije događaja koji nastaju između detonacije kapisle
i trenutka kada metak izlazi iz cevi.
a. Paljenje barutnog punjenja: Kada udarna igla pogodi kapislu, ona se pali i njena vatra
se probija u čauru, paleći barutno punjenje. Kada se barut zapali, pritisak širećih gasova
gura mesinganu navlaku prema zidovima komore, sprečavajući vraćanje gasova pored
navlake. Ako je ranije ispaljena čaura ponovo napunjena, primetiće se povećanje
tačnosti.
b. Stvaranje pritiska: Taj pritisak deluje na zatvarač i metak i nazivamo ga pritiskom u
komori. Pritisak u nekim punjenjima može iznositi i do 81.000 J (60.000 psi). Različiti
baruti imaju specifične kvalitete gorenja, od čega zavisi i izbor baruta koji će se koristiti
za određene projektile. Barut može goriti brzo, stvaranjem velikog širenja energije u
kratkom vremenu što se koristi za čaure malog kapaciteta, ili može imati sporiju brzinu
gorenja, za municiju većeg kalibra.
c. Izbacivanje metka: Gas se nastavlja širiti, vršeći silu na zrno metka, što uzrokuje
njegovo prelaženje u cev. Nakon toga metak se počinje kretati prema žlebovima cevi, što
Crisis Response Team Participant Guide
CRT Lesson 3 SH 1-9: Ballistics
rezultira početkom obrtanja. Po izlasku iz cevi, metak se kreće svojom najvećom
brzinom.
d. Trzaj: Trzaj je jednaka suprotna reakcija ispaljivanja metka.
Trzaj može imati uticaj na preciznost zbog snažnog udaranja oružja u rame strelca. Trzaj
se može umanjiti cevnim osloncima, dizajnom kundaka, ili dodavanjem dodane težine
oružju kroz teži prihvatnik ili dodavanjem težine kundaku. Čvrsto i pravilno držanje
između ispaljivanja pomoći će smanjivanju uticaja trzaja na strelca.
e. Konstrukcija cevi: Konstrukcija cevi je još jedan važan faktor u dizajniranju oružja. Pri
pražnjenju oružja, ona vibrira na isti način na koji vibriraju krakovi zvučne viljuške.
Prelaskom metka u cev, on uzrokuje pomeranje cevi prema gore i dole i proizvodi
šibajuće dejstvo na cev. Zbog ovih vibracija dolazi do pomeranja cevi znatne jačine.
Preciznost zavisi od ujednačenosti ovih vibracija.
3. Faktori Eksterne Balistike
Eksterna balistika se bavi proučavanjem serije događaja koji nastaju između izlaska metka iz
cevi i trenutka pogađanja cilja. Sledeći faktori vrše uticaj na let metka.
a. Gravitacija: Primarni i stalni faktor koji utiče na metak u letu je gravitacija.
Bez obzira na ugao iz kojeg je metak ispaljen, gravitacija će imati konstantni uticaj na
njegovu putanju. Odmah po izlasku metka iz cevi, on će se početi spuštati zbog sile
gravitacije. Nišani oružja su osmišljeni na način da vrše ispravak padanja metka. Što je
domet veći, potreban je i veći ispravak. Sledeća tabela pokazuje padanje metka sa .168
zrnom na 100 metara.
Domet Brzina
(metara/stopa) Snaga (J/fp) Opadanje
(cm/inč)
Jedinice
Prilagođavanja
100 736 / 2417 2941 / 2179 0.0 0.0
200 683 / 2241 2529 / 1874 -10.66 / -4.5 2.2
300 631 / 2073 2164 / 1603 -40.3 / -15.9 5.3
400 582 / 1911 1840 / 1363 -89.4 / -35.2 8.8
500 536 / 1759 1557 / 1154 -163.5 / -64.4 12.9
600 492 / 1617 1316 / 975 -266 / -105 17.5
b. Vazdušno trenje: Pri kretanju objekta kroz atmosferu stvara se trenje.
Ovo trenje usporava kretanje objekta. Što je metak bolje aerodinamički oblikovan, to će
ravnije i ujednačenije leteti.
Crisis Response Team Participant Guide
CRT Lesson 4 SH 1-9: Ballistics
c. Vetar:
− Primarni okolinski faktor koji utiče na letenje metka je vetar. Vetar nije stalni faktor,
jer nije uvek prisutan. Vetar se razlikuje po brzini i smeru. Da bi znao kakav će
uticaj vetar imati, strelac mora klasificirati vetar. Vetrovi se razvrstavaju prema
smeru iz kojeg duvaju.
− Koristeći sat kao sredstvo, vetrovi koji duvaju iz smerova 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 i 11 sati
daće samo polovičnu vrednost vetra. Vetar iz smerova 6 i 12 sati, praktično neće
imati uticaja na pravac metka, dakle kao da vetra i nema. Položaj na 3 i 9 sati imaće
najveći uticaj na skretanje metka.
− Vetrove u pravom uglu nazivamo ''vetrovima sa punom vrednošću'', gde se
primenjuju pune vrednosti skretanja. Vetrovi koji ne spadaju u vetrove sa punom
vrednošću nazivamo ''vetrovima sa polovičnom vrednošću''. Vetrovi koji se kreću
napred ili nazad u odnosu na položaj paljbe smatraju se vetrovima bez vrednosti, i
nije potreban ispravak pravca.
− Primarna metoda koja se koristi za utvrđivanje brzine vetra je jednostavno
posmatranje okoline i primena učenja o razvrstavanju vetrova prema pomeranju
objekata oko vašeg položaja. Opis brzine vetra je predstavljen sledećom tabelom.
0-5 km (0-3 mph) Tišina, pomeranje dima
5-8 km (3-5 mph) Blag osećaj na licu, šuštanje lišća
8-13 km (5-8 mph) Lišće je u stalnom pokretu
13-20 km (8-12 mph) Podizanje prašine i papira
20-24 km (12-15 mph) Nisko drveće se njiše
− Druga metoda za utvrđivanje brzine vetra je posmatranje vazdušnog iskrivljenja slike.
Vazdušno iskrivljenje je isparavanje vlage iz podloge u obliku toplotnih talasa koji se
odbijaju i kreću kroz slojeve vazduha različitih temperatura. Ovi toplotni talasi čine
se mreškavim i svetlucavim, i dobri su indikatori za određivanje brzine vetra.
Potrebno je mnogo vežbe da biste mogli odrediti brzinu vetra na ovaj način.
− Da bi policijski strelac dobro gađao, on mora naučiti da prepoznaje vetar i da vodi
precizne beleške o uticajima, koji su usko povezani sa njegovim gađanjem.
d. Nadmorska visina: Otvaranje paljbe na većim visinama gde su vazdušni pritisak i
vazdušno trenje manji. Ovo nam daje pravilniju putanju i veću brzinu metka. Tačka
udara se sa većim visinama takođe diže. Kod većine paljbi u cilju sprovođenja zakona,
promene u nadmorskoj visini neće imati nikakav primetan uticaj na letenje metka.
Crisis Response Team Participant Guide
CRT Lesson 5 SH 1-9: Ballistics
e. Temperatura: Pravilo koje treba zapamtiti, sa dizanjem temperature povećava se i
visina, a sa njenim padom visina se smanjuje. Vodeći zabeleške o temperaturama i
proučavajući rezultate pomoći će vam u utvrđivanju pravilnih promena u podešavanjima
nišana. U većini slučajeva sprovođenja zakona, promene u temperaturama neće imati
nikakav primetan uticaj.
f. Vlaga: Povećana vlažnost vazduha utiče na povećanje njegove gustine. Ukoliko
promena nije drastična, nije potrebno dodatno prilagođavanje.
g. Ugao: Pri otvaranju paljbe uzbrdo ili nizbrdo, metak će imati viši pravac od onog koji se
ispaljuje vodoravno. Na malim udaljenostima ili kod malog uzdignuća, i uticaj je blag,
ali na većim udaljenostima i većim uzdignućima moraju se razmatrati prilagođavanja. U
urbanim sredinama u kojima policijski strelac može biti u situaciji da gađa sa krovova
zgrada, ili u brdovitim predelima, on mora imatu u vidu određene fizičke zakone.
− Gravitacija otprilike utiče na pravi ugao putanje metka. U ovom slučaju moraju se
izvršiti podešavanja oružja za putanju metka prema vašim potrebama. U cilju obrade
ove teme, koristimo tabelu za udaljenosti od 100 i 200 metara, za HPBT municiju
kalibra 7.62, zrna 168 (10.8 g).
Ugao 100 200
15 stepeni +.20 cm
(+0.08 in)
+.9 cm
(+0.36 in)
30 stepeni +.83 cm
(+0.33 in)
+3.60 cm
(+1.42 in)
45 stepeni +1.82 cm
(+0.72 in)
+7.92 cm
(+3.12 in)
60 stepeni +3.12 cm
(+1.23 inča)
+13.51 cm
(+5.32 inča)
Napomena: Vetar će uticati na celi domet ugla paljbe. Svejedno, uticaj će biti mali zbog
zakonom dopuštenih uglova paljbe.

Opet će me neko optužiti za brzi kurs za teroriste

4. Faktori Konačne Balistike
Konačna balistika se bavi proučavanjem događaja koji nastaju pri pogađanju cilja. Sledeći
faktori imaju direktan uticaj na ove događaje.
a. Osobine ljudskog tela: Da bi se razumela konačna balistika, strelac mora dobro
poznavati konstrukciju ljudskog tela. Ljudsko telo je izvanredno snažan i elastičan
organizam. Na neki način može se porediti sa složenim delom mašinerije. Telo ima
unutrašnji sastav koji mu daje oblik i izdržava njegovu težinu. Opremljeno je složenim
sistemom elektronskih vodova koji služe za kontrolu svih njegovih aktivnosti. Takođe,
ono ima i ventilacioni sistem i sistem pumpanja pod pritiskom. Većina ljudskih tkiva je
Crisis Response Team Participant Guide
CRT Lesson 6 SH 1-9: Ballistics
po prirodi elastična i može se rastezati i skupljati. Unutrašnji organi tela mogu se znatno
rastezati sa minimalnim oštećenjem.
b. Konstrukcija metka:
− Konstrukcija metka ima direktni uticaj na ono što se desi kada taj metak uđe u ljudsko
telo. Uopšte, metak velike brzine osmišljen je da se širi i zadrži svoju masu. To je
slučaj sa svim mecima, do određene mere. Neki su u tome bolji od drugih. Zašiljeni
metak će se širiti manje od zaobljenog metka koji je namenjen za lov.
− Iako su puščani meci osmišljeni da u jednom delu prodru u ljudsko telo, oni se nekada
lome ili rasprsnu u trenutku pogađanja. To se obično desi pri pogađanju kostiju.
Bakarna košuljica se odvaja od olovnog zrna. Ovi delovi skreću sa prvobitne putanje
i mogu završiti bilo gde u telu.
− Bez obzira na vrstu metka koji strelac koristi, on mora zapamtiti jednu važnu
činjenicu; ako se puca sa udaljenosti od 250 metara ili manje, većina puščanih metaka
će izaći iz tela osobe koja su pogođena. Taj prostrelni metak će i dalje imati
smrtonosnu brzinu i težinu.
c. Usmerenje metka:
− Da bi metak bio delotvoran, on mora pogoditi vitalno područje. Kada snajperista
puca u ljudsko biće, on to čini da bi zaustavio to lice u njegovim namerama.
Pogotkom te osobe u prst ili ušnu skoljku verovatno neće dati željeni rezultat.
− U većini slučajeva, snajperita ne puca da bi ranio teroristu. Ako je donesena odluka
za upotrebu smrtonosne sile, snajperista će pucati u cilju onesposobljavanja osobe na
koju otvara paljbu. Fizičko onesposobljavanje znači da će od trenutka pogađanja to
lice biti u nemogućnosti da nastavi fizičko delovanje. Da bi se postigao ovaj cilj,
snajperista će gađati glavu ili gornji deo grudnog koša teroriste.
− Pogodak u glavu: Za trenutno onesposobljavanje, metak mora prodreti u lobanju i
uzrokovati veću štetu malog mozga i/ili gornji deo stuba kičme. Ovo će imati efekt
,,presecanja žice i gašenja svetla''. Smrt je obično trenutna ili će do nje doći za
nekoliko sekundi. Kod prednjeg gađanja, snajperista će nišaniti most nosa ili oblast
između očiju. U slučaju bočnog gađanja, snajperista će nišaniti nešto ispod i ispred
ušnog otvora. U slučaju gađanja otpozada, snajperista će nišaniti središte glave.
− Pogodak u gornji deo grudnog koša: Za trenutno onesposobljavanje, metak mora
prodreti u grudnu šupljinu i uzrokovati veću štetu gornjeg dela kičmenog stuba.
Pored toga, oštećenje srca i/ili glavnih arterija imaće jednak učinak. Smrt može biti
trenutna, ali obično do nje dolazi u vremenskom periodu od nekoliko sekundi do
nekoliko minuta. Kod prednjeg gađanja, snajperista ce nišaniti središte gornjeg dela
grudnog koša. U slučaju bočnog gađanja, snajperista će nišaniti nekoliko santimetara
ispod vrha ramena. Kod gađanja otpozadi, snajperista će nišaniti središte gornjeg
dela leđa.

 :mrgreen:

thunder11

 • Administrator
 • Sniper Section Leader
 • *****
 • Poruke: 1668
  • http://www.snajperskimetak.com/
Re: Balistika
« Odgovor #1 poslato: Decembar 03, 2008, 07:55:51 posle podne »
Fenomenalan tekst Leptire. Posebno mi se svideo ovo poslednje "poglavlje" mada čisto sumnjam da će te neko za bilo šta optužiti.
Pošto je ovo praktičan uvod u balistiku, a o kojoj smo svojevremeno pisali, postaviću ovu temu kao lepljivu i naćiće se ispred drugih tema koje smo ovde obradili.
Leptire,
puno ti se zahvaljujem na tekstu i tajming je pravi da se započne tematika "konačne balistike". Ovu temu do sada niko nije obradio iako sam ja svojevremeno imao stvarno žarku želju da započnem. U stvari, u odeljku "Znanje na poklon" napisane su tzv. definicije privremenog i stalnog kanala rane ali to je daleko od upotrebljivog znanja koje moramo da obradimo. Tekst je ovde : viewtopic.php?f=4&t=478
Još jedna sitna napomena. "Konačna balistika" je zapravo rezultat napora lovca/strelca da na krajnjem odredištu dobije željeni rezultat proistekao iz pravilnog izbora zrna, baruta, čaure, oružja itd. Iako mnogima može izgledati da "konačna balistika" nije u rukama lovca to uopšte nije tako. Da bi ste bili dobar lovac ili pak snajperista u policiji MORATE znati efekat zrna na meti.
Pre nego što počnemo da istražujemo "krajnju balistiku" voleo bih da napomenem svima onima koji nas posećuju da je balistika nauka a da naš zadatak nije da istražujemo tu nauku već da iz nje izvučemo što više koristnih informacija koje nam mogu pomoći na terenu. U tom smislu ćemo gurati ovu priču kako bi naši članovi mogli da prošire svoje znanje kroz poznavanje "krajnje balistike".
Još jednom se zavaljujem Leptiru na ovako lepom uvodnom tekstu a koji će otvoriti nova pitanja i nadam se nove tekstove.

thunder11
Postoje li dvodjelni leupold nosaci,fiksni, a da su iz jednog dijela?
Blackadder: We\'re about as similar as two completely dissimilar things in a pod.

denis_napasttt

 • Sniper Recruit
 • *
 • Poruke: 32
Re: Balistika
« Odgovor #2 poslato: Mart 06, 2010, 08:01:17 posle podne »
Mala digresija, da li je ovdje trebalo da umjesto "najveći uticaj" piše najmanji uticaj???
"Vetar iz smerova 6 i 12 sati
imaće najveći uticaj na bočno pomeranje pravca metka."
Ovo je sasvim OK
"Položaj na 3 i 9 sati imaće
najveći uticaj na skretanje metka."

ninoslavt

 • Sniper Section Member
 • *****
 • Poruke: 722
Re: Balistika
« Odgovor #3 poslato: Mart 07, 2010, 05:54:23 pre podne »
Da

leptir

 • Sniper Team Member
 • ***
 • Poruke: 259
Re: Balistika
« Odgovor #4 poslato: Mart 07, 2010, 09:03:03 pre podne »
Citat: "denis_napasttt"
Mala digresija, da li je ovdje trebalo da umjesto "najveći uticaj" piše najmanji uticaj???
"Vetar iz smerova 6 i 12 sati
imaće najveći uticaj na bočno pomeranje pravca metka."
Ovo je sasvim OK
"Položaj na 3 i 9 sati imaće
najveći uticaj na skretanje metka."


Drago mi je da neko detaljno čita :D

Ispravljeno :razz:

Anonymous

 • Sniper Team Member
 • ***
 • Poruke: 288
Re: Balistika
« Odgovor #5 poslato: Mart 08, 2010, 05:01:14 posle podne »
.

leptir

 • Sniper Team Member
 • ***
 • Poruke: 259
Re: Balistika
« Odgovor #6 poslato: Mart 09, 2010, 04:46:50 posle podne »
Nećeš mi vjelovati ali prevodili su profesionalni prevodioci i strušnjaci za simultani prevod.Oni imaju problem sa stručnim terminima, a i ta nastavna literatura je bila predviđena za tri jezika, pa je malao skarabudženo.Mislim da se savršeno može sve razumjeti, jedino bi moglo biti poteškoća kod početnika, stim da ovo i nije literatura za pošetnike :D .
Meni se nije dalo prevoditi sa srpskog na srbijanski i obrnuto :uzi: .

Što se tiče oživljavanja -----navalite :uzi:  :uzi:  :uzi:

twingi

 • Sniper Team Member
 • ***
 • Poruke: 285
Re: Balistika
« Odgovor #7 poslato: Mart 09, 2010, 05:19:37 posle podne »
Citat: "leptir"
Nećeš mi vjelovati ali prevodili su profesionalni prevodioci i strušnjaci za simultani prevod.Oni imaju problem sa stručnim terminima, a i ta nastavna literatura je bila predviđena za tri jezika, pa je malao skarabudženo.Mislim da se savršeno može sve razumjeti, jedino bi moglo biti poteškoća kod početnika, stim da ovo i nije literatura za pošetnike :D .
Meni se nije dalo prevoditi sa srpskog na srbijanski i obrnuto :uzi: .

Što se tiče oživljavanja -----navalite :uzi:  :uzi:  :uzi:
Mnogo me podsjeca na literaturu koju je svojevremeno jedna multinacionalna grupa policajaca iz BiH dobila nakon dva ciklusa obuke u Americi :wink: ! Upravo prelistavam dio Sharpshoter! Leptire, Leptire, sve imas! :D

leptir

 • Sniper Team Member
 • ***
 • Poruke: 259
Re: Balistika
« Odgovor #8 poslato: Mart 10, 2010, 12:19:59 posle podne »
Citat: "twingi"
Citat: "leptir"
Nećeš mi vjelovati ali prevodili su profesionalni prevodioci i strušnjaci za simultani prevod.Oni imaju problem sa stručnim terminima, a i ta nastavna literatura je bila predviđena za tri jezika, pa je malao skarabudženo.Mislim da se savršeno može sve razumjeti, jedino bi moglo biti poteškoća kod početnika, stim da ovo i nije literatura za pošetnike :D .
Meni se nije dalo prevoditi sa srpskog na srbijanski i obrnuto :uzi: .

Što se tiče oživljavanja -----navalite :uzi:  :uzi:  :uzi:
Mnogo me podsjeca na literaturu koju je svojevremeno jedna multinacionalna grupa policajaca iz BiH dobila nakon dva ciklusa obuke u Americi :wink: ! Upravo prelistavam dio Sharpshoter! Leptire, Leptire, sve imas! :D

Ma slučajno sam bio član te grupe :D
Ima tu korisnog materijala, samo čitaj :geek:

Pozdrav

denis_napasttt

 • Sniper Recruit
 • *
 • Poruke: 32
Re: Balistika
« Odgovor #9 poslato: Maj 06, 2010, 10:25:47 posle podne »
O leptiriću naš dragi,
jel to skačeš sa cvetića na cvetić, stiglo proleće, ili nam nešto spremaš.
Moja molba je da napišeš nešto i o mjestima nišanjenja kada se meta nalazi pod malo većim uglom, bilo + ili -.
Čisto da provjerim da li sam zaboravio neke stvari.
Unapred zahvaljujem

leptir

 • Sniper Team Member
 • ***
 • Poruke: 259
Re: Balistika
« Odgovor #10 poslato: Maj 10, 2010, 09:55:55 pre podne »
Citat: "denis_napasttt"
O leptiriću naš dragi,
jel to skačeš sa cvetića na cvetić, stiglo proleće, ili nam nešto spremaš.
Moja molba je da napišeš nešto i o mjestima nišanjenja kada se meta nalazi pod malo većim uglom, bilo + ili -.
Čisto da provjerim da li sam zaboravio neke stvari.
Unapred zahvaljujem

Ma obaveze, a ponekad i dosadi.

Što se tiče nišanjenja pod većim uglom, čarolija je u zamišljanom trouglu.Kao da se nalaziš na zgradi i gađaš metu na zemlji.Uzimaš daljinu iz podnožja zgrade do mete da bi imao pogodak, a ne onu optičku između mete i tebe.Ista je stvar dali je meta iznad ili ispod.Najbolje je laserski mjerač sa računanjem ugla.Moj savjet je nišani uvjek u podnožje mete, jer velika je vjerovatnoća prebačaja bez obzira dali gađaš uz brdo ili  niz. :uzi:
Pozdrav

denis_napasttt

 • Sniper Recruit
 • *
 • Poruke: 32
Re: Balistika
« Odgovor #11 poslato: Jun 30, 2010, 09:54:10 posle podne »
Da li si siguran da je isto da li je meta ispod ili iznad tj. kako si kazao gadjes u podnozje i nema promasaja.
Sto se tice odredjivanja prave daljine  a to je da je to duzina polozene katate pravouglog trougla cije su tacke meta, strelac i vertikalna projekcija mete, laserski daljinomjer to najbolje izracuna malo bolji ti daju LOS i TBR tako da tu nema falinke ALI, Iskustvo je pokazalo da ima veoma velika razlika u gadjanju ciljeva ISPOD sebe ili IZNAD sebe.
Razlika je u sledecem:
Kada se gadje meta iznad sebe, STO JE VECI UGAO TAČKA ULASKA PROJEKTILA U METU TREBA DA BUDE NIŽA OD OPTIMALNOG MJESTA POGOTKA KOD UGLA OD 0´, DA BI EFEKAT LETALNOSTI POGOTKA BIO STO VECI. I ovo je ono u cemu se slazemo, ali
Kada se gadje meta ispod, STO JE UGAO VEĆI TAČKA ULASKA PROJEKTILA U METU TREBA DA BUDE VIŠA OD OPTIMALNOG MJESTA POGOTKA KOD UGLA OD 0´
Malo pojašnjenje situacije Ispod
Ako nišanite u Optimalno mjesto, odozgo, i pogodite npr, gornji dio grudnog koša, velika je vjerovatnoća da će projektil mimoići srce... Ne kažem da neće ozbiljno povrediti metu, ali povrede trbuha jesu gadne ali se prezivljavaju,
Ali ako nisanite ( kad je veliki ugao) npr.spreda u vrh brade velika je vjerovatnoća da ce meta ostati na mjestu, ili bocno na 1/3 od ramena ka vratu ili otpozadi u sastav vrata i ramena, sanse prezivljavanja su minimalne.
Mozda neko ima drugacija iskustva, a mozda ja i nisam u pravu , ali tema je tu.
Pozdrav